Wednesday, May 16, 2012

Al Zubarah Fort

Peninggalan kota lama di kenali sebagai al zubarah fort, masih dalam mengubahsuaian ketika berada di sana

No comments:

Post a Comment